Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Erling Løken Andersen, talsmann for de 474 tidligere Westerdals-elevene som saksøkte skolen. Her med advokatene Lars Tormodsgard og Morten Hugo Berger i Steenstrup Stordrange. Foto: Javad Parsa
Erling Løken Andersen, talsmann for de 474 tidligere Westerdals-elevene som saksøkte skolen. Her med advokatene Lars Tormodsgard og Morten Hugo Berger i Steenstrup Stordrange. Foto: Javad Parsa les mer

Utdannelse

Westerdals dømt til å betale over 30 mill. til tidligere elever

474 tidligere elever saksøkte privatskolen – og vant frem i tingretten.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

474 tidligere Westerdals-elever vant frem i gruppesøksmålet mot skolen. Det kommer frem i en dom fra Oslo tingrett onsdag.

Dette er saken

  • DN skrev våren 2016 at Westerdals School of Communication tok høyere skolepenger fra elevene enn loven tillot i årene 2002 til 2012. Dette gjaldt alle linjer og rundt 1300 tidligere elever.
  • Privatskoleloven som Westerdals var underlagt før 2012 begrenset skolepengene til maks 25 prosent av statens tilskuddssats.
  • I 2010 tilsvarte 25 prosent av denne satsen 27.500 kroner. Men de rundt 400 elevene betalte i snitt 56.600 kroner dette året.
  • Elevene betalte i snitt 20.000-30.000 kroner for mye i året ifølge DNs overslag.
  • Etter at saken ble kjent i DN i mars 2016 engasjerte 1300 tidligere elever advokat og fremmet krav på over 110 millioner kroner i erstatning.
  • Skolen tilbød et forlik i mai i fjor, som rundt 750 tidligere elever godtok. Forliket kostet skolen 28,5 millioner kroner.
  • 474 tidligere elever som ikke godtok forliket gikk til gruppesøksmål mot skolen, og fikk medhold i Oslo tingrett i kravet om å få tilbakebetalt 29 millioner kroner samt renter.
Vis mer

De tidligere Westerdals-elevene saksøkte privatskolen for å ha tatt ulovlig høye skolepenger.

Mens 750 tidligere elever inngikk forlik med Westerdals i fjor og fikk tilbakebetalt 38.000 kroner hver i snitt, gikk 474 elever til gruppesøksmål og krevde rundt 60.000 kroner av skolepengene tilbakebetalt – til sammen rundt 30 millioner kroner. Partene møttes i Oslo tingrett for tre uker siden.

Nå er Westerdals dømt til å betale 29 millioner kroner tilbake til de tidligere elevene. I tillegg kommer avsavns- og forsinkelsesrenter. Westerdals er også dømt til å betale saksomkostningene på 4,4 millioner kroner.

Elevene vant derimot ikke frem med kravet om erstatning for å ha gått på en utdannelse som manglet offentlig godkjennelse.

– Det er en knusende dom for Westerdals. Elevene har fått medhold i nesten alt. Nå er jeg veldig, veldig glad, sier elevgruppens talsperson Erling Løken Andersen til DN.

Elevenes prosessfullmektiger Lars Tormodsgard og Morten Hugo Berger i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange skriver til DN at de er tilfredse med utfallet.

– Vi registrerer at vi har fått medhold i det som var det vesentligste punktet, nemlig tilbakebetaling av egenbetaling som oversteg lovbestemte maksimalsatser. Vi oppfatter dommen som prinsipielt viktig, og er glad for at studentene har vunnet frem i denne viktige saken, skriver de i en epost til DN.

Westerdals-rektor Tine B. Widerøe sier de ennå ikke har avgjort om de kommer til å anke.

– Vi må først lese dommen grundig og rådføre oss med rådgiverne våre, sier hun.

Skrev under kontrakt

De tidligere elevenes hovedkrav, som de vant frem med, handlet om at elevene betalte for mye i skolepenger da de gikk på privatskolen. Det var begge parter enige om:

I rundt ti år, frem til 2012, tok Westerdals høyere skolepenger fra elevene enn loven tillot. Dette gjaldt alle linjer og rundt 1300 tidligere elever.

Les DN-saken fra mars 2016 her: Krevde for mye i ti år

Partene var imidlertid uenige i om dette betyr at Westerdals må betale tilbake pengene. Westerdals fremholdt at det måtte veie tyngst at elevene inngikk «en helt klar avtale» med skolen der skolepengebeløpet var kjent.

Westerdals mente også at den ikke hadde brutt noen avtale med elevene, og viste til at skolepengene ble brukt til å drifte studiene og at elevene har fått det de betalte for.

«Handlet ikke om pengene»

Forliket mellom Westerdals og rundt 750 tidligere elever i fjor kostet skolen 28,5 millioner kroner, ifølge tidligere Westerdals-eier Anthon B Nilsens årsrapport for 2016.

Erling Løken Andersen hilser på Westerdals-rektor Tine B. Widerøe i Oslo tingrett. Foto: Javad Parsa

Ifølge elevrepresentant Erling Løken Andersen betyr dommen at Westerdals må betale nærmere 40 millioner kroner, inkludert renter, dersom den blir stående.

– Det har aldri handlet om pengene for oss, men om prinsippene. Det har handlet om at en utdannelsesinstitusjon ikke kan oppføre seg på den måten, sier han.

I tillegg til tilbakebetaling av skolepenger krevde en del av elevene til sammen 6,9 millioner kroner i prisavslag for å ha gått på en utdannelse som ikke hadde offentlig godkjennelse. I dommen fra Oslo tingrett frifinnes Westerdals for dette kravet om prisavslag.

Det var DN som i 2015 avdekket hvordan elever ved den ikke godkjente film- og tv-linjen på Wester­dals i årevis ble rapportert inn til myndighetene som elever ved den godkjente tekstforfatterlinjen. Dermed fikk privatskolen penger over statsbudsjettet, selv om en utdannelse må ha godkjennelse fra myndighetene for å motta statstilskudd. I ettertid er det kommet frem at flere andre linjer ble drevet på samme måte.

Westerdals har aldri gått med på at den drev linjene ulovlig, men betalte likevel tilbake 42 millioner kroner til staten i juni i år, etter et forlik med Kunnskapsdepartementet. Departementet hadde krevd tilbake 85 millioner kroner som det mente var blitt gitt i urettmessig statsstøtte til skolen.

Hittil har Westerdals-sakene dermed kostet skolen 70 millioner kroner. Blir dommen i Oslo tingrett stående blir totalsummen nesten 110 millioner kroner.

– Har dere råd?

– Vi ble kjøpt av Høyskolen Kristiania i vår. De var fullt klar over kravene og beredt til å takle dem. Dette skal ikke gå ut over dagens studenter, sier rektor Tine Widerøe.

Vurderer å påklage henleggelse

Westerdals ble i mai i fjor siktet for bedrageri. Etter mer enn ett år med etterforskning henla Økokrim siktelsen i sommer på grunn av bevisets stilling.

Tidligere elever ved skolen, med Erling Løken Andersen i spissen, vurderer nå å påklage henleggelsen. Det må de gjøre innen en uke.

– Vi har ikke slått fra oss tanken om å påklage Økokrims henleggelse, men det er litt for tidlig å si om vi kommer til å gjøre det, sier han.(Vilkår)

Slik blir en kajakk til
Talent Westerdals Utdannelse
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.