Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

259 søkere har fått tilbud om plass på studier i likestilling, kjønn og mangfold til høsten. 22 av dem er menn. Illustrasjonsfoto: Ida von Hanno Bast
259 søkere har fått tilbud om plass på studier i likestilling, kjønn og mangfold til høsten. 22 av dem er menn. Illustrasjonsfoto: Ida von Hanno Bast les mer

Utdannelse

Tar opp 97 prosent kvinner til studiet i likestilling

Én mann har fått tilbud om plass på årsstudiet i likestilling og kjønn ved Universitetet i Tromsø.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det er en lite mangfoldig gruppe som begynner på studier i mangfold, likestilling og kjønn til høsten.

De seks studiene innenfor dette feltet i Norge har sendt tilbud om studieplass til totalt 259 personer i år. 237 av disse er kvinner, som betyr en kvinneandel på 92 prosent.

Høyest kvinneandel er det på årsstudiet i likestilling og kjønn ved Universitetet i Tromsø. Her har 29 personer fått tilbud om studieplass til høsten. Én av dem er mann. Det betyr en kvinneandel på 97 prosent.

– Vi hadde gjerne sett at det var flere menn og større mangfold. Det gir en annen dynamikk i studentgruppen. Problemet er at vi ikke klarer å rekruttere mannlige søkere. Om det er oss eller dem er ikke godt å si, sier Ann Therese Lotherington, instituttleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning på Universitetet i Tromsø, som tilbyr årsstudiet i likestilling.

– Dere forsker på kjønnede forskjeller, men det er ikke så lett å gjøre noe med dem i praksis?

– Nei. Paradokset er at vi sier til de som for eksempel skal rekruttere til stillinger: «Nå har dere glemt å tenke på kvinner». Men så skal vi rekruttere fagfolk selv og vips, så har vi bare kvinnelige kandidater. Plutselig blir vi felt av kritikken vi selv kommer med, og vi kan høre oss selv bruke de samme argumentene: «men det er jo ikke noen». Da blir man litt flau, og så går vi en ekstra runde og sørger for bedre kjønnsbalanse, sier hun. 

Lotherington sier de nå prøver å justere innholdet i studiet noe, slik at det skal fenge flere. 

– Vi tenker å få inn mer musikk og kultur, og mer seksualitet som vi vet mange unge er opptatt av. Det er lang tradisjon for at alt som har med kjønn og likestilling er ansett som å være mest i kvinners interesse, men vi prøver å ha temaer som er relevante for alle slik at vi blir attraktive for flere enn hvite kvinner, sier hun.

Lærested Studienavn Antall som har fått tilbud om studieplass Kvinneandel
UIT Likestilling og kjønn 29 97 %
UIB Kjønnsstudier 26 96 %
NTNU Likestilling og mangfold 42 93 %
UIO Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium 29 93 %
UIO Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor 45 89 %
UIB Kjønn, seksualitet og mangfold 88 89 %

Kilde: Samordna opptak

Vil kvotere inn gutter

Unge nordmenn tar fortsatt tradisjonelle studievalg. Helsefagene og lærerutdannelsene domineres totalt av kvinner, mens det er flest menn som velger tekniske fag som ingeniør og informatikk. 

I dag får kvinner to ekstra poeng hvis de søker seg til ingeniørfag og noen få andre studier der mennene er i klart flertall. Ved veterinærstudiet på NMBU er situasjonen motsatt og mannlige søkere har frem til i år fått to «guttepoeng». Til neste år kan dette bli innført ved flere studier. 

I juni vedtok Stortinget regjeringens nye «kjønnsnøytrale» likestillingslov som åpner for at utdannelsesinstitusjonene i større grad kan gi positiv særbehandling på studier hvor ett kjønn er underrepresentert, gjennom for eksempel kjønnspoeng eller -kvotering.

Som DN skrev i juni vil universitetene i både Oslo og Bergen kvotere inn gutter på profesjonsstudiet i psykologi. 

– Dette har også vært en diskusjon på juridisk fakultet, sa viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen til DN. 

Rundt 60 prosent av studentene i Norge er kvinner, og kvinnene har de siste årene dominert studiene med høyest opptakskrav: medisin, psykologi og jus.

Kjønnsforsker Ann Therese Lotherington ved Universitetet i Tromsø trekker frem medisin som et av få studier kjønnsfordelingen er snudd på hodet. Tidligere ble det utdannet flest mannlige leger. Nå er kvinnene i flertall på studiet. Over 70 prosent av studentene som tas opp på medisinstudiet i Oslo i år, som har landets aller høyeste opptakskrav, er kvinner.

Sykepleierstudentene har derimot endret seg lite. Her er et stort flertall fortsatt kvinner. 

– Sykepleieryrket er fortsatt knyttet til det tradisjonelt kvinnelige, den kvinnelige omsorgen. Da er det nok vanskelig for en mann å føle at «dette er noe for meg». For å få mer mangfold må man ikke bare se på dem som velger, men også fagene de skal velge. Innholdet må gjøres attraktivt for flere, sier hun. 

Studier med over 90 prosent menn

Små studier som tar opp færre enn 20 studenter er ikke med i oversikten. 

Lærested Studienavn Antall som har fått tilbud om studieplass Andel menn
Universitetet i Agder Ingeniør, elektronikk 26 100 %
Høgskolen på Vestlandet Ingeniør, brannsikkerhet 22 100 %
NTNU Ingeniør, elektro, Gjøvik 26 100 %
Ansgar Høgskole Musikkteknologi 40 98 %
Universitetet i Stavanger Ingeniørfag, elektro 59 97 %
NTNU Bærekraftige byggeprosesser 24 96 %
NTNU Ingeniør, data, Gjøvik 46 96 %
Høgskolen på Vestlandet Ingeniør, elektronikk 33 94 %
NTNU Musikkteknologi 32 94 %
Universitetet i Stavanger Informasjonsteknologi 46 93 %
Høgskolen i Innlandet Landbruksteknikk 29 93 %
HiOA Ingeniør, elektronikk og it. 114 93 %
Universitetet i Tromsø Automasjon 28 93 %
NTNU Programmering, spill, applikasjoner 68 93 %
Høgskolen i Sørøst-Norge It og informasjonssystemer, Bø 95 93 %
NTNU Ingeniør, data, Ålesund 50 92 %
Universitetet i Agder Ingeniør, mekatronikk 70 91 %
Høgskolen på Vestlandet Ingeniør, automatisering, Bergen 58 91 %
Høgskolen i Sørøst-Norge Marinteknisk drift 34 91 %
Universitetet i Stavanger Ingeniørfag, maskin 55 91 %
Universitetet i Stavanger Ingeniørfag, data 97 91 %
Universitetet i Agder Ingeniør, data 74 91 %

Studier med over 90 prosent kvinner

Små studier som tar opp færre enn 20 studenter er ikke med i oversikten.

Lærested Studienavn Antall som har fått tilbud om studieplass Kvinneandel
Nord universitet Dyrepleie 60 98 %
HiOA Tegnspråk og tolking 50 98 %
Universitetet i Agder Spesialpedagogikk 42 98 %
NTNU Tegnspråk 40 98 %
Universitetet i Tromsø Likestilling og kjønn 29 97 %
Universitetet i Bergen Kjønnsstudier 26 96 %
NMBU Dyrepleie 50 96 %
Universitetet i Bergen Human ernæring 64 95 %
Høgskolen på Vestlandet Sykepleie, Førde, bachelor, vår 42 95 %
Høgskolen i Østfold Kunst og håndverk 21 95 %
Høgskolen i Volda Kunst og håndverk, bachelor 21 95 %
HiOA Tegnspråk 60 95 %
Høgskolen i Sørøst-Norge Tekstil – kunst og design 1 20 95 %
Høgskolen i Sørøst-Norge Spesialpedagogikk 35 94 %
Universitetet i Oslo Klinisk ernæring 80 94 %
Universitetet i Bergen Spesialpedagogikk 32 94 %
NTNU Fransk med fagdidaktikk 30 93 %
Universitetet i Oslo Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium 29 93 %
NTNU Likestilling og mangfold 42 93 %
NMBU Veterinærstudiet 115 92 %
Universitetet i Tromsø Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert 36 92 %
Nord universitet Husdyrvelferd 36 92 %
Universitetet i Agder Bioingeniør 47 91 %
Universitetet i Tromsø Tannpleie 23 91 %
Høgskolen på Vestlandet Sykepleie, Førde, bachelor, deltid, samlingsbasert 44 91 %
Nord universitet Sykepleierutdanning, Levanger 160 91 %
Høgskolen i Sørøst-Norge Barnehagelærer, Drammen 95 91 %

Kilde: Samordna opptak(Vilkår)

Talent Samordna opptak Universitetet i Tromsø Kjønnsforskjeller Utdannelse
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.