Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Foto: Aleksander Nordahl
Foto: Aleksander Nordahl les mer

Makroøkonomi

Prisene steg med 1,2 prosent årlig i oktober

Høyere prisstigning enn ventet i oktober.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Konsumprisindeksen (kpi) steg 1,2 prosent fra oktober 2016 til oktober 2017, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag. På forhånd var det ventet en årsvekst på 1,0 prosent.

Det er den laveste tolvmånedersveksten siden februar 2013, ifølge SSB.

En moderat økning i beregnet husleie for selveiere samt prisøkning på restauranttjenester

Kjerneinflasjon

  • Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået.
  • Inflasjon vil si fall i verdien av penger, altså at du får færre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
  • Kjerneinflasjonen er konsumprisindeksen (kpi) justert for energivarer og avgiftsendringer, fordi særlig strømpriser og bensinpriser svinger mye fra måned til måned.
  • Norges Bank har et mål om at konsumprisene over tid skal øke med 2,5 prosent på årsbasis.
Vis mer

og drivstoff er de viktigste bidragsyterne til oppgangen i kpi de siste tolv månedene. Prisnedgang på møbler og matvarer bidrar til å dempe oppgangen i kpi, ifølge SSB.

Den viktigste årsaken til nedgangen i årsveksten fra september til oktober er elektrisitet inkludert nettleie, ifølge SSB.

Prisøkning på flyreiser

Denne komponenten gikk ned 2,6 prosent fra september til oktober i år, mens den i samme periode i fjor gikk opp med 8,8 prosent.

Nedgangen i elektrisitetsprisene i år må sees i sammenheng med en kombinasjon av høyere fyllingsgrad i vannmagasinene og mildere vær enn tilsvarende periode i fjor. Dette bidro til at tolvmånedersveksten i kpi-JEL holdt seg uendret på 1,3 prosent fra september til oktober.

På månedsbasis gikk konsumprisindeksen opp 0,1 prosent fra september til oktober. Den viktigste bidragsyteren i positiv retning er flyreiser, med en prisøkning på 16,9 prosent. Prisen gikk opp for både innenlands- og utenlandsreiser, som må sees i sammenheng med høstferien. En prisnedgang på drivstoff og elektrisitet bidro til å dempe oppgangen i kpi

Kjerneinflasjonen (KPIJAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 1,1 prosent på årsbasis i oktober, på månedsbasis var oppgangen på 0,3 prosent.

Venter renteheving i september 2019

- En oppgang i kjerneprisene på 0,3 prosent er den høyeste oppgangen i oktober så langt tilbake som vi har tall, skriver DNB Markets i en oppdatering.

Hovedbildet er fortsatt at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg en svakere kronekurs, påpeker DNB Markets.

- Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene. Vi tror derfor sentralbanken vil vente med å heve renten til september 2019, litt senere enn Norges Bank indikerte med rentebanen fra september, skriver DNB Markets.

Saken oppdateres(Vilkår)

Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.