Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
SSB-sjef Christine Meyer på kontoret i SSB torsdag kveld. Foto: Fartein Rudjord
SSB-sjef Christine Meyer på kontoret i SSB torsdag kveld. Foto: Fartein Rudjord les mer

Arbeidsliv

Christine Meyer kommer til å gå av som SSB-sjef om kort tid, erfarer NRK

Christine Meyer går om kort tid av som sjef for Statistisk sentralbyrå (SSB), melder NRK. Torsdag kveld var Meyer fortsatt på kontoret.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det har stormet rundt SSB og sjefen Christine Meyer de seneste dagene etter bråk rundt omorganiseringen av «Byrået». Meyer har to ganger vært kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen, og et nytt møte er planlagt fredag. Fredag er det også planlagt et allmøte med de ansatte i SSB.

Torsdag ettermiddag melder NRK at Meyer om kort tid vil trekke seg som SSB-sjef. Årsaken skal være manglende tillit fra finansdepartementet.

I hittil ukjente referater som VG har fått tilgang kommer det frem at styret i SSB advarte Christine Meyer mot å gå for fort frem med omorganiseringen. Kilder sier til VG at Meyer sannsynligvis er ferdig som SSB-leder etter at å ha satt i gang den omdiskuterte omorganiseringen av SSBs forskeravdeling uten støtte fra styret eller Finansdepartementet.

Tvert imot mener kildene at Meyer har hatt hastverk og ikke har vært villig til å lytte til advarsler underveis.

Nestleder for SSB-ansatte Henrik Holck Johannesen sier til Dagsnytt 18 at han ikke kan bekrefte at hun går av, men sier at det er «nærmest uten tvil at hun gjør det».

- Hvis det medfører riktighet at Finansdepartementet ikke har tillit til henne så vil det nærmest være umulig å fortsette som leder, sier han i sendingen.

Finansdepartementet hadde klokken 17.28 ikke fått noen beskjed fra Meyer om hennes avgang, ifølge kommunikasjonssjef Therese Riiser Wåler.

– Møtet fredag går som planlagt, sier hun.

Heller ikke SSB kan bekrefte opplysningene.

– Vi forholder oss kun til møtet med finansministeren i morgen klokken ni, sier Jon Olav Folsland i SSBs seksjon for informasjons og samfunnskontakt

Forskning

Tidligere torsdag ble oppmerksomheten rettet mot en forskningsartikkel Meyer skrev i 2009, med oppskriften over hvordan politiske ledere kan nøytralisere motstandere ved radikale endringer.

Siv Jensen unnlot både i Stortingets spørretime og til pressen denne uken å svare direkte på spørsmål om hun har tillit til SSB-sjefen Meyer.

Dette er saken

  • I august 2016 satt SSB-ledelsen ned en gruppe som skulle utarbeide byråets fremtidige forskningsstrategi.
  • Strategigruppen leverte sin rapport i januar og ga forskerne omfattende kritikk. Man anbefalte å redusere forskningsavdelingen fra 80 til 25–35 personer. I mars opplyste SSB-sjef Christine Meyer i et internt notat at hun ikke ønsker å kutte fullt så mange stillinger i forskningsavdelingen som strategigruppen foreslo.
  • For rundt to uker siden skrev Klassekampen at prosessen ender med at 25 av forskerne flyttes over i statistikkavdelingene. Forskningsavdelingen vil fremover telle 48 ansatte.
  • Omorganiseringen har ført til stor debatt. Finansminister Siv Jensen (Frp) har kalt inn Meyer til et nytt møte førstkommende onsdag. I mellomtiden er prosessen satt på vent.
  • Totalt jobber det i dag 856 personer i SSB. Fremover skal 100 til 120 stillinger i statistikkavdelingene kuttes gjennom frivillig og naturlig avgang.
  • Parallelt med omorganiseringen, har Finansdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. desember.
Vis mer

Jensen opplyste i Stortinget onsdag at hun i møtet med Meyer fikk presentert forslag som hun skal bruke tid på å sette seg inn i før de to på nytt skal ha et møte.

Parallelt med omorganiseringen i SSB, har Finansdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. desember.

Stilte spørsmål

I Stortingets spørretime onsdag spurte Sp-representant Sigbjørn Gjelsvik om Jensen mener det har vært klokt av SSB å sette i gang arbeidet med omorganiseringen før utvalget har levert sin rapport og om Jensen har tillit til at dagens ledelse er i stand til «å bringe SSB tilbake til den situasjonen det skal være i».

– Jeg synes spørsmålene representanten Gjelsvik reiser understreker kompleksiteten. Jeg er enig i at det er komplekst. Jeg er enig i at det er mange debatter som har pågått lenge og jeg er også enig i at den bør bringes til opphør så fort som mulig. Det holder jeg på med. Jeg gjør det med det største alvor. Jeg går inn i dette så grundig som jeg bare kan, nettopp for at jeg kan prøve å bidra til at denne saken bringes til ro, sa Jensen.(Vilkår)

Christine Meyer Statistisk sentralbyrå NRK SSB Siv Jensen Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.