Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Det kan bli nye utslag i kronen fredag morgen, mener økonomer. Foto: Mona Pedersen
Det kan bli nye utslag i kronen fredag morgen, mener økonomer. Foto: Mona Pedersen les mer

Makroøkonomi

– Vent til i morgen tidlig

Fredag morgen kommer nøkkeltallet som kan gi nye utslag i kronekursen, ifølge økonomer.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Torsdag er det få nøkkeltall på agendaen som er ventet å gi utslag i markedene.

– Vent til i morgen tidlig, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i morgenrapporten fra Nordea Markets torsdag.

Han viser til at SSB fredag morgen slipper tallene for utviklingen i konsumprisindeksen (kpi) i oktober.

I markedet rettes gjerne oppmerksomheten mot den underliggende prisveksten, den såkalte kjerneinflasjonen. Dette er kpi justert for endringer i avgifter og energivarer, som typisk varierer mye i pris. Kjerneinflasjonen er derfor er antatt å gi et bedre bilde av den underliggende utviklingen i prisene enn selve konsumprisindeksen.

I markedet er forventningen at kjerneinflasjonen endte på 1,0 prosent på årsbasis i oktober, identisk med måneden før, ifølge estimater innhentet av Thomson Reuters. Norges Bank venter på sin side en oppgang på 1,1 prosent på årsbasis, ifølge prognosene fra Pengepolitisk rapport fra september.

Risiko på oppsiden

Bruce mener en kjeneinflasjon som kommer inn over eller under området rundt 1,0 til 1,1 prosent, vil kunne gi utslag i kronen fredag morgen.

– Absolutt. Inflasjonen er et av tallene som valutamarkedet følger, sier Bruce.

Inflasjon

  • Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået, og er det samme som et fall i verdien av penger. Det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
  • Konsumprisindeksen (kpi) fra SSB er et mål på inflasjonen. Indeksen er beregnet med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
  • Siden særlig strømpriser og bensinpriser svinger mye fra måned til måned, blir kjerneinflasjonen gjerne sett på som et mål som bedre fanger opp de underliggende prisdrivende effektene i økonomien.
  • Kjerneinflasjonen er konsumprisindeksen (kpi) justert for energivarer og avgiftsendringer.
  • Norges Bank har et mål om at konsumprisene over tid skal øke med 2,5 prosent på årsbasis.
Vis mer

Han mener risikoen er størst for at tallet kommer inn høyere enn markedsforventningene. Tradisjonelt vil sterkere inflasjon enn ventet gi sterkere krone, siden den da er nærmere Norges Banks mål om en prisvekst som over tid er på 2,5 prosent, noe som isolert sett trekker i retning av høyere renter.

Bruce mener likevel at det for tiden er vanskelig å spå hvordan valutamarkedet vil reagere på et slikt utfall.

– Det ser ut som kronen reagerer mindre på positive nyheter enn negative nyheter. Vi har fått en ganske bra oljeprisoppgang, uten at det har hatt synlige effekter på kronen. Hvis tallet blir svakt, vil kronen kanskje gå mer, sier Bruce.

Risiko på nedsiden

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets venter at det er størst risiko for at kjerneinflasjonen blir lavere enn markedets forventning. Det kan gi utslag i både kronen og i forventede pengemarkedsrenter, de såkalte FRA-rentene.

Vil du vite prisutviklingen for din bolig hvert år frem til og med 2020?

Sjekk hvordan prisen på din bolig vil utvikle seg fremover, dersom prognosene slår til.

Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.

Se DNs boligspesial her

Vis mer

– Et utfall på nedsiden kan bidra til noe press nedover på FRA-rentene og en svakere krone, men kroneutslagene begrenses trolig av det svake nivået vi handler på i øyeblikket, skriver Fjære i morgenrapporten fra DNB Markets torsdag.

Torsdag morgen handles en euro til i underkant av 9,47 kroner, som er nærmere 70 øre dyrere enn årets sterkeste nivåer for kronen fra februar i år. Da ble en euro handlet til i underkant av 8,80 kroner. (Vilkår)

Kronekursen Norges Bank Norsk økonomi Kpi Konsumprisindeksen Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.