Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Christen Sveaas på vei inn i kontorlokalene til Kistefoss på Aker Brygge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Christen Sveaas på vei inn i kontorlokalene til Kistefoss på Aker Brygge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold les mer

Finans

Renteregningen økt med 56 mill.

Mens långiverne i Norske Skog har kranglet om refinansieringen av selskapet, har renteregningen økt med rundt 56 millioner kroner – på én måned.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

18. september la det nye styret i Norske Skog, med investor Christen Sveaas i spissen, frem sitt forslag til redningsplan i det kriserammede papirkonsernet. Fristen for å godta planen var egentlig 29. september, men på grunn av uenighet om detaljene rundt hvordan verdiene i Norske Skog skal fordeles mellom de ulike långiverne og aksjonærene, har prosessen stått i stampe.

Dette er partene i kampen om Norske Skog

  • Långiverne: Norske Skog har en stor gjeld på over ti milliarder kroner, og egenkapitalen er for alle formål tapt. Det er långiverne som nå har kontrollen over selskapet. Den pågående dragkampen om papirkonsernets skjebne er i stor grad en stillingskrig mellom seniorer og juniorer.
  • Seniorgruppen – de med pantesikkerhet: De viktigste aktørene i denne gruppen er de fire internasjonale forvaltningsselskapene Oceanwood Capital Partners, Cyrus Capital, Blue Bay Capital, og Sampo. Dette er investorene som eier en sikret obligasjon på 290 millioner euro som ble utstedt i 2015.
  • GSO Capital Partners (et datterselskap av finanskjempen Blackstone) er største eier i en sikret kredittfasilitet på 100 millioner euro som ble opprettet i 2016.
  • Juniorgruppen – de uten pantesikkerhet: Dette er investorene som eier alle de usikrede obligasjonene utstedt av Norske Skog. Flere av dem er internasjonale forvaltningsselskaper spesialisert på investeringer i kriserammede selskaper. Ifølge nyhetsbyrået Debtwire består juniorgruppen blant annet av Contrarian Capital, Halcyon og Blackrock. Hedgefondet Restructuring Capital Associates og deres partner Bennett har stått frem som den største eieren av usikret gjeld i Norske Skog.
  • Aksjonærene: Egenkapitalen i Norske Skog er for alle formål tapt. Ved utgangen av andre kvartal 2017 hadde konsernet en negativ egenkapital på 558 millioner kroner. For å få gjennomslag for en refinansieringsplan, er imidlertid långiverne avhengig av aksjonærenes støtte, og dermed blir aksjeeierne i Norske Skog en viktig brikke i spillet. Milliardær og investor Christen Sveaas kjøpte seg i midten av august opp til å bli største aksjonær gjennom sitt investeringsselskap Kistefos. Sveaas ble senere samme måned valgt til ny styreleder i selskapet
  • De største aksjonærene i Norske Skog er i dag: Kistefos (Christen Sveaas) med 12,8 prosent, SES as (Bertel Otto Steen) med 4,3 prosent, Astrup Fearnley as med 3,04 prosent, Fiducia as (Jon-Aksel Torgersen) med 2,2 prosent og Allskog BA med 1,9 prosent.
Vis mer

Fristen for å unngå konkurs er i praksis blitt flyttet ti ganger siden den gang. To reviderte refinansieringsplaner er også kommet på bordet i løpet av den siste måneden, men tilsynelatende til ingen nytte. Forrige fredag gikk den siste fristen ut, og den ble ikke forlenget.

Selskapet jobber nå, i samarbeid med obligasjonseierne, med å stable enda en ny revidert redningsplan på bena.

– Vi er jo til de grader på overtid, så vi presser på så godt vi kan, sa Sveaas til DN på mandag.

Har kostet 56 millioner

Hva Norske Skog, selskapets styre, og alle de ulike obligasjonseierne har brukt av egne og innleide ressurser på den fastlåste konflikten, er foreløpig ikke kjent. Styreleder Christen Sveaas har bekreftet at styret får juridisk rådgivning fra både norske og engelske advokatfirmaer. Etter det DN kjenner til, er det anerkjente advokatfirmaet Linklaters i London blant rådgiverne.

Det som er kjent, er at mens långiverne har kranglet om detaljene i redningsplanen, har selskapets renteregning vokst i ekspressfart. Tall DN har fått fra Norske Skog, viser at selskapet ved utgangen av oktober hadde forfalte og påløpte renter til en verdi av 506 millioner kroner.

Det betyr at renteregningen har økt med 56 millioner kroner i løpet av oktober.

– Når man ikke betaler renter, så øker selvfølgelig beløpet på ikke betalte renter. Det er ikke noe nytt i det, skriver Christen Sveaas i en epost til DN.

Da Norske Skog la frem sin siste reviderte redningsplan 18. oktober, utgjorde endringene i forhold til forrige forslag kun syv millioner kroner i omdistribuerte aksjonærverdier.

«Vi er seige»

Norske Skog har siden i sommer formelt sett vært i mislighold på flere av sine viktigste obligasjonslån på grunn av manglende rentebetalinger. Ved utgangen av oktober utgjorde disse forfalte rentene, som allerede skulle ha vært betalt, 322 millioner kroner. Dette er en økning på 27 millioner i forhold til måneden før.

At långivernes rentekrav øker over tid, fører til at det reelle utbyttet de kan få fra refinansieringen også reduseres over tid, alt annet like.

– Dette er en prøvelsens tid for alle ansatte, kunder, leverandører og alle øvrige stakeholders som ønsker en avklaring så raskt som mulig, slik at vi forhåpentlig snart får en situasjon som nærmer seg «business as usual», sier Sveaas til DN.

Hvor lenge kan selskapet leve med at det ikke kommer på plass en refinansiering?

– Som tidligere klart presisert, så ønsker selskapet en avklaring så raskt som overhodet mulig. I realiteten har situasjonen vært uholdbar i lang tid. Men vi er seige, og vi holder på, og vi gir oss ikke så lett, sier Sveaas.

Finansgigant blokkerer

Forhandlingene om en redningsplan i Norske Skog har de siste ukene stått i stampe siden finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, har nektet å godta vilkårene i refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.

Fristen for å bli enige om en redningsplan gikk ut sent fredag ettermiddag. Dette var den tiende fristen i rekken, men i stedet for å utsette fristen valgte styreleder Christen Sveaas denne gangen å la fristen løpe ut.

Norske Skog opplyste i fredagens børsmelding at grunnen til dette var at det uansett er behov for å fremme en ny redningsplan for å inkludere en løsning for GSO og de andre kreditorene i en 100 millioner euros kredittfasilitet og et obligasjonslån som forfaller i 2115.

Det er kreditorene i disse to lånene som de siste ukene har blokkert redningsplanen som lå på bordet. For å få redningsplanen vedtatt trenger Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret støtte fra 75 prosent av obligasjonseierne i hvert eneste lån.

Etter det DN kjenner til, eier finansgiganten Blackstone, gjennom sitt datterselskap GSO, rundt 75 prosent av den avgjørende kredittfasiliteten og er dermed store nok til å alene blokkere redningsplanen.(Vilkår)

Norske Skog Christen Sveaas GSO Capital Partners Kistefos GSO Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.