Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
– Dersom man mener at det skal lønne seg å jobbe, da må man ta noen grep. Og alle sånne grep medfører bråk, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Mikaela Berg
– Dersom man mener at det skal lønne seg å jobbe, da må man ta noen grep. Og alle sånne grep medfører bråk, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Mikaela Berg les mer

Arbeidsliv

Hver fjerde kan få mindre dagpenger

Regjeringen vil kutte i dagpengene for å motivere flere til å jobbe, og håper å spare 305 millioner kroner på tiltaket.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår regjeringen å endre reglene for opptjening av dagpenger.

– Jeg håper og tror at dette vil bidra til at flere kommer seg raskere ut i jobb, at flere vil jobbe mer og at færre blir avhengig av ytelsene fra Nav. Skal vår velferd bestå, må flere bidra, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Noen får ikke, mange får mindre

Regjeringen går nå inn for at det er det siste året, og ikke de tre siste, som skal gjelde når det beregnes om man har krav på dagpenger, og hvor mye man skal få. Det betyr blant annet at man må ha tjent minst 140.000 kroner siste kalenderår for å ha krav på dagpenger.

Regjeringens forslag til endringer i dagpengeordningen

  • Retten til dagpenger skal vurderes ut ifra om man har tjent mer enn 1,5 G (mer enn 140.000 kroner) siste kalenderår. I dag er det opptjening de tre siste årene som legges til grunn – kravet er at man har tjent mer enn 3G de siste tre årene.
  • Beregningen av hva man får utbetalt i dagpenger, skal også ta utgangspunkt i siste kalenderår. Inntekt tre år tilbake i tid vil ikke lenger telle med i beregningsgrunnlaget.
  • Nye grupper skal få rett til dagpenger. Regjeringen foreslår at arbeidsinntekten som blir vurdert i tilknytning til minsteinntektskravet, blir utvidet til også å omfatte sykepenger, pleiepenger samt opplærings- og omsorgspenger.
  • Forslaget gjelder ikke dem som mottar dagpenger i dag, men ved vurdering av nye dagpengesøknader.

Kilder: Forslaget til statsbudsjett for 2018/Arbeids- og sosialdepartementet.

Vis mer

De nye reglene vil innebære at 3500 personer ikke vil ha krav på dagpenger, og ifølge regjeringens beregninger kan en kortere opptjeningsperiode bety at hver fjerde dagpengemottager, rundt 19.000 personer, vil få lavere utbetaling enn med dagens regelverk.

– Dette er per definisjon friske, arbeidsføre folk. Dersom de ikke oppfyller kravene til dagpenger, eller synes de får for lite, kan de påvirke det ved å jobbe, sier Hauglie.

Endringene vil redusere bevilgningen til dagpenger med anslagsvis 305 millioner kroner i 2018, har regjeringen regnet seg frem til.

– Dersom man mener at det skal lønne seg å jobbe, hvis man mener at arbeidslinjen skal stå seg, hvis man mener at flere skal jobbe og forsørge seg selv, da må man ta noen grep. Og alle sånne grep medfører bråk, sier Hauglie.

Har troen på forslaget

Katrine Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, mener regjeringen har lagt frem et godt forslag.

– Jeg støtter dem i at dette er et forslag som kan få flere i arbeid. Hvis du betaler folk for å stå utenfor arbeidslivet, så svekker det incentivene til å komme i jobb. Ettersom dagpengemottagere er definert som friske, tror jeg det økonomiske virkemiddelet står sterkt her, sier Løken.

Hun understreker at det samtidig er viktig å sørge for at endringene ikke fører til at folk «flytter» seg over på andre stønader.

– Hvis følgene at antallet mottagere av sykepenger eller uføretrygd øker, blir det dyrere for staten. Og de det gjelder, kommer enda lenger unna å få jobb. Da har staten skaffet seg et større problem, på sikt, sier Løken.

Tror de negative effektene blir størst

Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret, er en av dem som har evaluert effektene av tidligere innstramninger i dagpengeordningen. Det er blant annet hans forskning Hauglie viser til når hun sier at økonomiske incentiver virker.

– Hauglie har rett i at økonomiske incentiver bidrar til å få flere i jobb, men jeg er likevel ikke enig i at dette er et godt forslag. Jeg tror denne endringen fører til at presset øker på andre typer ytelser, sier Røed.

Han frykter at antallet mottagere av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger kan øke.

– Spørsmålet er om forslaget vil føre til at flere kommer i jobb, eller om effektene i sum blir at flere skyves enda lenger unna å komme i arbeid. Jeg tror forslaget kan vise seg å virke mot sin hensikt, sier Røed.

Han peker på at gruppen som ville mistet retten til dagpenger med det nye regelverket, sannsynligvis er mennesker som ville fått ganske lave utbetalinger, og at de derfor allerede har ganske sterke incentiver for å komme i jobb.

– Det har vært en bekymringsfull utvikling i arbeidsmarkedet de siste årene, der flere er

Vil du vite prisutviklingen for din bolig hvert år frem til og med 2020?

Sjekk hvordan prisen på din bolig vil utvikle seg fremover, dersom prognosene slår til.

Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.

Se DNs boligspesial her

Vis mer

blitt definert ut av jobbsøkerrollen og der det relativt sett er blitt en forskyvning over på helserelaterte trygdeytelser. Jeg klarer ikke helt å se hvordan dette forslaget skal knytte folk tettere til arbeidsmarkedet, sier Røed.

Bare ett av flere virkemidler

Hauglie viser til at endringen i dagpengereglene bare er ett av flere virkemidler regjeringen tar i bruk.

– Det som har vist seg å ha størst effekt, er tett individuell oppfølging, subsidier til arbeidsgiver i form av lønnstilskudd og økonomiske incentiver og sanksjoner. Regjeringen gjør alle disse tre tingene, sier Hauglie.

– Dette forslaget alene vil ikke få flere ut i jobb, men vi mener at summen av våre tiltak gjør det. Vi mener at den som kan jobbe, skal jobbe, og det innebærer også å stille krav til folk på dagpenger, sier hun.(Vilkår)

Arbeidsledighet Anniken Hauglie dagpenger Knut Røed Frischsenteret Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.