Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Telenors norgessjef Berit Svendsen sier opp rundt 80 ansatte som følge av digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver. – Nå skal vi gjøre vårt for at de berørte blir godt ivaretatt og får en god oppfølging i tiden fremover, sier Svendsen. Foto: Gunnar Blöndal
Telenors norgessjef Berit Svendsen sier opp rundt 80 ansatte som følge av digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver. – Nå skal vi gjøre vårt for at de berørte blir godt ivaretatt og får en god oppfølging i tiden fremover, sier Svendsen. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Teknologi

80 Telenor-ansatte må gå som følge av digitalisering

Rundt 80 Telenor-ansatte må gå når telekonsernet omorganiserer sin mobildivisjon og legger ned en avdeling på Gjøvik. De tillitsvalgte er sterkt uenig i begrunnelsen for nedbemanningen.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Telenor Norge omorganiserer mobildivisjonen for privatmarkedet. I tillegg avvikles en mindre avdeling på Gjøvik i fastnett- og tv-divisjonen. Det medfører ifølge en pressemelding fra Telenor at rundt 80 ansatte blir overtallige, av dem jobber 60 i mobildivisjonen, hovedsakelig på Fornebu.

– Det er veldig trykket stemning og veldig ulike reaksjoner. Noen er irriterte og noen er sinte og noen vet ikke hva de skal gjøre og tenke, sier divisjonstillitsvalgt Kenneth Pettersen i Mobile som jobber ved hovedkontoret på Fornebu.

Han har vært i flere møter med de ansatte som foreløpig ikke vet hvem av dem som vil stå uten jobb. Ifølge Pettersen er det rundt 160–170 stykker, alt fra ledere til ansatte på kundeservice, som kan være blant de rundt 60 på Fornebu som må gå.

– De aller fleste er bekymret for om det gjelder dem. Det er en venteperiode nå før man får direkte beskjed om navn, sier han.

Frykter høyere arbeidspress

El- og it forbundet i Telenor Norge advarer bedriften mot å ta ut gevinster av synergieffekter før de er blitt en realitet. Forbundet mener ledelsen foreløpig ikke har godtgjort for tiltak som vil føre til bortfall av arbeidsoppgaver og peker på at de gjenværende medarbeiderne gjennomgående får flere arbeidsoppgaver å forholde seg til.

– På Gjøvik er det kompetanse som de enkelte ansatte innehar som forsvinner. Det er ansatte med lang ansiennitet og fartstid innenfor det området de jobber med. Det vi er bekymret for, er at arbeidspresset vil øke på de gjenværende i bedriften når de flytter produksjonen til andre steder, sier hovedtillitsvalgt for El- og it forbundet i Telenor Norge, Kosom Alexsander Skaale. Han mener det medfører fare for høyere sykefravær.

Kosom Alexsander Skaale, hovedtillitsvalgt for El og it forbundet i Telenor Norge. Foto: El og it forbundet

Digitaliserer vekk ansatte

Ifølge en pressemelding fra Telenor, vil de ansatte som blir overtallige tilbys sluttavtaler i henhold til selskapets retningslinjer og ansiennitet. Organisasjonsendringene kommer som følge av konsernets digitaliseringsagenda.

– Telenor skal være helt i front av digitaliseringen av Norge. Dette medfører at vi må endre hvordan vi arbeider og hvordan vi organiserer oss i Telenor Norge. Digitaliseringen i markedet gir utfordringer og muligheter. Det forutsetter at vi skaper inntjening gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, sier norgessjef Berit Svendsen i Telenor i en kommentar.

Telenor viser til at hele selskapet er i endring og at det er satt ambisiøse mål som krever effektivisering, digitalisering og kutt i kostnader.

Nye kundebehov

Leder for mobildivisjonen, Bjørn Ivar Moen, viser til at det har vært god vekst innen mobil, men at markedsutviklingen og nye kundebehov fører til at organisasjonen må endres.

– Kundenes vaner endrer seg i takt med det digitale skiftet, og vi gjør endringer for å være i forkant av denne utviklingen, sier Moen i en kommentar.

Telenor forenkler og effektiviserer mobildivisjonens organisasjon og prosesser, med en flatere struktur og mer digitale løsninger fremgår det av pressemeldingen fra selskapet.

Fastnett og tv

I fastnett- og TV-divisjonen er det også flere og flere oppgaver som automatiseres og medfører at færre oppgaver krever manuell håndtering, ifølge Telenor. Om lag 20 personer som jobber i Telenors fastnett- og TV-divisjon på Gjøvik, blir derfor overtallige. (Vilkår)

TELENOR ASA

Omsetning Vis alle regnskapstall

Les mer

Kilde: Proff.no

Telenor Nedbemanning Digitalisering Automatisering Teknologi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.