Ikonisk. Geir Grung og hans kone i den omstridte, USA-inspirerte glassboligen arkitekten tegnet til sin egen familie i Bærum tidlig på 1960-tallet – foreviget av Winsnes. Foto: Bjørn Winsnes

En hemmelighet i den norske kunsthistorien

Tekst

Nå trekker Arkitekturmuseet Bjørn Winsnes' utpreget modernistiske bilder frem fra glemselen.

En mann og en kvinne sitter i lave, tidsriktige møbler. Fotografen betrakter dem utenfra, for paret befinner seg inne i et stort, avlangt rom med glassvegger. Inkludert i bildet er også landskapet som omgir rommet. Året er 1963, og det uvanlige byggverket er huset arkitekten Geir Grung nylig har tegnet til seg selv i Bærum.

Bak kameraet befant Bjørn Winsnes (1925–2012) seg, en fotograf som den gang nærmet seg 40. Nå henger motivet på veggen i det lille rommet i Norsk Arkitekturmuseum som kalles Hvelvet, som del av «Utsnitt: Bjørn Winsnes' fotografier». Så vel i utstillingen som i museets samling befinner bildet av Grungs senmodernistiske klassiker seg i selskap med en rekke andre svart-hvite Winsnes-fotografier av arkitektur. Dette er imidlertid det eneste av de utstilte arbeidene hans jeg kan huske å ha sett før. Til gjengjeld må det kunne kalles den mest berømte fremstillingen av en av de mest kontroversielle boligene i norsk etterkrigstid.

Alle Winsnes-bildene i «Utsnitt», som er betegnende for vår tids økende interesse for arkitekturfotografiet og arkitekturens «mediering», er tatt på 1950- og 1960-tallet. Nesten alle har modernistisk arkitektur som motiv. Grungs enebolig er likevel et unntak. I hovedsak dreier det seg om forretnings- og offentlige bygninger. Mange av dem har en trygg plass i norsk arkitekturhistorisk kanon: høyblokken og Y-blokken i regjeringskvartalet og Elkemhuset som i dag er NHO-hovedkvarter, alle signert Erling Viksjø, Geir Grungs kraftanlegg i Røldal-Suldal og Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy, tegnet av Eliassen og Lambertz-Nilssen.

Geometri. Bjørn Winsnes så Rikstrygdeverkets administrasjonsbygning i Oslo nedenfra – og med utpreget sans for geometri. Foto: Bjørn Winsnes

Geometri