Norsk ikon. Snøhettas Oslo-opera har fått æren av å prege forsiden på William C. Millers engelskspråklige bok om nordisk modernisme. Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTB Scanpix

Nordisk arkitektur sett med amerikanske øyne

Tekst

Den norske opera fronter ny bok om nordisk arkitektur.

En mystisk region i det ville nord, hvor menneskene står i en særlig tett kontakt med naturkreftene rundt seg og lever i et unikt lys. Når utlendinger skriver om nordisk formgivning, er det fortsatt ikke uvanlig å møte på varianter av dette bildet. Selv om det historisk sett ikke er uten relevans, er det et bilde jeg som nordmann i landets hovedstad i 2017 har store problemer med å kjenne igjen. Ikke minst er det så klisjéaktig at det er forbløffende at selv ikke akademiske bøker holder seg for gode for å reprodusere det.

Forfatteren av et av sjangerens nyeste tilskudd, arkitekturprofessor William C. Miller, går ikke av veien hverken for å bruke begreper som «den nordiske psyken» og «den nordiske sjelen» eller for å sammenligne nordiske samtidsarkitekters internasjonale bragder med vikingene som herjet i andre land for over tusen år siden.

Norsk modernisme. Jan Inge Hovigs Ishavskatedral i Tromsø Foto: Trym Ivar Bergsmo / Samfoto / NTB SCANPIX

I «Nordic Modernism. Scandinavian Architecture 1890–2015» gir amerikaneren sitt bud på den nordiske arkitekturens utvikling de seneste 125 årene. Etter den mytologiserende begynnelsen fortsetter han med å knytte en angivelig særlig sosialt bevisst nordisk arkitektur til fremveksten av velferdsstaten.

Bokens Norden-definisjon omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland, og i tråd med tittelen presenterer forfatteren landenes arkitektur i dette tidsrommet som en serie varianter av modernismen – en ganske konvensjonell, kronologisk fortelling om utviklingen fra nasjonalromantikk og klassisisme til funksjonalisme før krigen og videre til en stedstilpasset, mer regionalt betont modernisme etter den. Deretter følger – i kjølvannet av et kort postmoderne mellomspill – prosjekter han i hovedsak sorterer under den brede betegnelsen nymodernisme.