Her skal toget passere i 250 km/t

Tekst
Foto
Holmestrand

Spor for fremtiden. Holmestrand stasjon er klar for fremtiden, med spor som passer for høyhastighetstog.   

Rett foran nesen på passasjerene på nye Holmestrand stasjon.

Fakta: Nye Holmestrand stasjon

Totalrådgiver: Rambøll Norge
Arkitekt og underrådgiver: Gottlieb Paludan Architects
Klient: Jernbaneverket
Beliggenhet: 150 meter inn i Holmestrandsfjellet
Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom).
Mål: 35 meter i bredden, 12 meter til taket fra toppen av skinnene. 250 meter lange perronger pluss 6 km lange tunellganger i hver retning.
Heis: Går fra toppen av fjellet og 70 meter ned til nordre adkomsttunnel.
Kostnadsrammen for prosjektet er 6,6 mrd. 2016-kr.
Første ferdigstillelse: Perrongene åpner for passasjerer 28. november 2016. En god del arbeid gjenstår utover 2017.

– Det var et komplisert anbud det norske Jernbaneverket la ut da de ba om at folk skal kunne stå og vente på perrongen mens tog passerer i 250 kilometer i timen kun ti meter unna, sier arkitekt Gunnar Sørensen på telefonen fra København.

Han jobber i det danske arkitektkontoret Gottlieb Paludan Architects som har utformet Holmestrands nye togstasjon, som åpner mandag til uken. Stasjonen ligger 150 meter inn i Holmestrandfjellet, med inngang både i sør og nord, og egen heisløsning fra toppen av fjellet.

– Det er gjort alle tenkelige undersøkelser med tanke på de tekniske utfordringene det er at tog skal kunne passere i så høy hastighet gjennom et stasjonsrom, sier Sørensen.

Imøtekommende. De hvite betongveggene og skifergulvet lyses opp av nøye plasserte lyskilder i gangpartiet på vei inn til perrongene. – Vi har jobbet med å få til et så variert og smukt lys som mulig, forklarer Gunnar Sørensen.

Omfavnet. Rustfargede stålbuer har fått en overflatebehandling så de nesten ser ut som lær. De vipper ut over de 250 meter lange perrongene og skaper sammen med de akustiske himlingspanelene en lun følelse.